keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Uusia lyijyn korvaavia patruunoita vuodelle 2018.

Winchester Deer Season XP Copper Impact
Winchesteriltä on tullut vuodelle 2018 uusia lyijyn korvaavia patruunoita niin kiväärille kuin myös haulikolle. Winchesterin Deer Season XP-tuoteperhe laajenee kupariluodilla. Solid-luoti on varustettu punaisella polymeerikärjellä. Tehdas lupaa luodille kohteessa nopean avautumisen, syvän tunkeutumisen ja luodin hyvän jäämäpainon. Uutta patruunaa saa kaliipereissa .243Win, .270Win, .308Win, .30-06 ja .300 Win Mag.

Winchester Xtended Range 12/76
Winchesterin uusi lyijynkorvaava haulikon patruuna on vismutti-hauleilla ladattu. Patruunaa saa vain 3,1 mm hauleilla ja kaliiperissa 12/76. Winchester mainostaa patruunalle tiukkaa haulikuviota ja normaalia pidempää ampumamatkaa.

.22 lr CCI Copper-22 
Pysytään edelleen lyijyn korvaavissa patruunoissa. CCI:ltä on ilmaantunut uusi reunasytytyspatruuna kaliiperissa .22 lr. Patruunan luoti on kuparia. Luoti on valmistettu/puristettu kuparin ja polymeerin yhdistelmästä.

Federal Power Shok Copper Bullet
Federal laajentaa vuodelle 2018 Power Shok 180 grainin kupariluotivalikoimaa kaliipereille .300 Winchester Magnumiin ja .300 Winchester Short Magnumiin.

Federal Heavyweight TSS
Federalin haulikonpatruunoista uusin lyijynkorvaaja on Tungsten-hauleilla ladattu metsästyspatruuna Heavyweight TSS. Pääsääntöisesti kalkkunajahtiin tarkoitettua patruunaa saa kaliipereissa 12, 20 ja .410. Federalin Tungsten-patruunat eivät tule olemaan kaikkein halvimpia patruunoita, mikäli vertaa markkinoilla oleviin muihin Tungsten-patruunoihin.

Toivottavasti nyt esitellyt uutuuspatruunat rantautuvat myös Suomeen. Haulikonpatruunoiden osalta EU on tiukentamassa säädöksiä lyijyhaulien määrän vähentämiseksi metsästyksessä ja urheiluammunnassa lyijyn ympäristömyrkyllisyyden johdosta. Suomen Metsästäjäliiton tiedottaja Kai Tikkunen on käsitellyt EU:n suunnitelmia lyijyn käytön rajoittamiseksi Riistakeskuksen Metsästäjä lehden 1/2018 artikkelissa sivulla 16. Mikäli EU:n kemikaaliviraston esitykset menevät kokonaisuudessaan läpi, ja esitetyssä aikataulussa, niin rajoitukset tulevat voimaan vuoden 2020 tai 2021 aikana.


Teksti; P.O.
Kuvat valmistajien
Lähteet; Metsästäjä 1/2018Yle