keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Riistan ruokinta-automaatit.

Riistaa ruokitaan termisen kasvukauden jälkeen erilaisista ruokintapaikoista ja ruokinta-automaateista. Ennen talven tuloa ja ruokintakauden aloittamista ruokinta-automaatit on hyvä huoltaa perusteellisemmin ja samalla tarkastaa automaattien kunto.

Tehdasvalmisteiset automaatit valmiina huoltoon.
Esittelen nyt metsästysseurani alueella käytössä olevat ruokinta-automaatit, jotka ovat kestäviä ja yksinkertaisia käyttää. Pienellä tuunauksella automaateista saa vielä hivenen parempia.

Tehdasvalmisteisista ruokinta-automaateista pienemmän rehuvetoisuus on 70 litraa. Automaatin korkeus on 100 cm ja halkaisija 40 cm. Painoa automaatilla on 15 kg. Isomman automaatin säiliön vetoisuus on 150 litraa. Korkeus 100 cm ja halkaisija 57 cm. Painoa automaatilla on 20 kg. Ruokinta-automaatit on valmistettu samasta muovimateriaalista kuin esimerkiksi salaojakaivot.

Omavalmisteisen ruokinta-automaatin säiliö on tehty samasta materiaalista kuin tehdasvalmisteisissa. Kehikko ja ruokintakaukalo on tehty puusta ja vesivanerista. Omavalmisteisen säiliön vetoisuus on noin 50 litraa.

RUOKINTAPAIKAN SIJOITTAMINEN JA RUOKINTA-ALUEEN RAIVAUS

Metsästyslaissa mainitaan riistanhoidosta vuokra-alueella seuraavaa; " Jollei muuta ole sovittu, vuokralaisella on oikeus metsästysvuokra-alueella suorittaa riistanhoidollisia toimenpiteitä. Tällöin hän ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa alueen omistajalle tai haltijalle".

Ennen riistaruokinnan aloittamista on kuitenkin hyvä neuvotella asiasta ruokinta-alueen omistajan tai haltijan kanssa. Alueen omistajalla tai haltijalla voi olla erityisiä toiveita ruokinnan suhteen ja ne on syytä ottaa huomioon sujuvan yhteistyön kannalta.

Osittain vielä raivaamaton riistan ruokintapaikka.
Ruokintapaikat tulisi sijoittaa siten, että ne houkuttelisivat riistan pois liikenneväyliltä, taimikoilta ja tuotannollisilta viljelyksiltä. Metsästysseuramme on sijoittanut ruokinta-automaatit metsästysalueen riistapellon viereen, jossa on myös useita nuolukiviä riistakameroineen. Riistapellon ja ruokintapaikkojen reunoilla sijaitsevat jahtitornit.

Ruokinta-automaattien ympäristö on hyvä raivata raivaussahalla muutaman kerran kasvukauden aikana. Kesän aikana ja uudemman kerran syyskuun lopussa ovat hyviä vuodenaikoja ruokintapaikkojen raivaamiseen heinikosta, risuista ja muusta mahdollisesta näköesteestä mikä haittaa riistaeläinten kuvaamista tai ampumista. Raivatulla ja avaralla ruokintapaikalla ruokailevat eläimet havaitsevat myös helpommin lähistöllä saalistavat pedot. Säännöllisesti raivatulle alueelle saa aikaiseksi samalla vihertävän niityn.

Hyvin raivattu ympäristö parantaa näkyvyyttä talvella lumen painuessa tasaisemmin maahan. Tasaisessa lumisessa maastossa hämärän aikaan on helpompi tunnistaa ammuttava riistaeläin ja suorittaa onnistunut riistalaukaus.

Ruokinta-automaatteja on hyvä olla enemmän kuin yksi. Kauriilla ja peuroilla on omat nokkimisjärjestyksensä ja usein laumasta isoimmat syö ensin. Sijoittamalla alueelle useampia automaatteja säilyy ruokinnalla ruokarauha.

RUOKINTA-AUTOMAATIN ASENNUS

Ruokinta-automaatin pesu
Ennen uuden ruokintakauden aloittamista tulee automaatit puhdistaa vanhoista epäpuhtauksista ja tarvittaessa pestä esimerkiksi painepesurilla ja astianpesuaineella. Automaattien kunnon tarkastamisessa kannattaa tarkastaa tehtaalla tehdyt liimaukset ja tarvittaessa saumata vanhat liimaukset uudella liimalla.

Vanhojen liimausten korjaus uudella liimauksella.
Jos olet hankkinut uuden ruokinta-automaatin, niin yksi asia kannattaa tehdä automaattien toiminnan varmistamiseksi. Syöttökaukalon pohjaan tai reunan alaosaan voi porata muutamia pieniä reikiä, joista mahdolliset sadevedet pääsevät valumaan pois kaukalosta. Muuten on riskinä, että sadevesi jäätyy kaukaloon yhdessä rehun kanssa tukkien syöttökaukalon reiän.

Syöttökaukalon reiät (klikkaa kuva suuremmaksi)
Ruokintakorkeus on yksi huomioon otettava asia. Jos haluat, että mahdollisimman moni riistaeläin saa syödäkseen voi automaatin asentaa suoraan maahan. Mikäli et halua ruokkia koko mäyrä- tai supikoiraperhettä asenna ruokintakorkeus korkeammalle.

Korkea ruokintakorkeus.
Rehua kuitenkin putoaa peurojen, kauriiden ja lintujen jäljiltä, joten maahan pudonneet rehut riittävät houkuttelemaan paikalle myös rusakoita, aiemmin mainitsemia pienpetoja unohtamatta.

Matalampi ruokintakorkeus
Ruokintakorkeuden säätäminen korkeammalle vähentää rehun kulutusta ja pidentää huoltokäyntikertoja. Ruokintakorkeutta voi säätää haluamallaan tavalla, joko tekemällä oman alustan automaatille tai yksinkertaisuudessa asentaa automaatti kiven tai muutaman alle asennetun tukin päälle.

Ruokinta-automaatin yksi vaihtoehto alustasta.
Joskus peurapukit saattavat antaa sarvillaan vauhtia ruokinta-automaatille, jonka takia ruokinta-automaatti tulee asentaa tukevasti alustaansa ja tarvittaessa sitoa esimerkiksi puun tai tukipuun ympärille.

Omavalmiste.
Halvempi ratkaisu on tehdä itse ruokinta-automaatti tynnyristä tai muovisesta kaivoputkesta. Tynnyrin tai putken alle voi sitten tehdä mieleisen ruokintakaukalon sopivalle korkeudelle. Suuren ruokintakaukalon ansiosta omavalmisteinen ruokinta-automaatti houkuttelee ruokailijoita parhaiten. Omavalmisteisessa automaatissa voi ruokailla avaramman kaukalon ansiosta useita ruokailijoita samanaikaisesti.

Puurakennelmat vaativat vuosien kuluessa hivenen useammin kunnostamista tai kehikon kokonaan uusimisen. Netistä kuvahaulla löytyy monenlaista automaattia; vesisäiliö, tynnyri, puuvalmiste tai putkesta tehtyjä ruokinta-automaatteja.

RUOKINTA JA HUOLTOKÄYNTIKERRAT

Olen aiemmin kirjoittanut sorkkariistalle parhaiten maistuvista rehuista täällä. Kaura ja maissi ovat säänkestäviä ja yleisesti hyvin maistuvia. Osa myytävistä riistarehuista tuodaan ulkomailta. Riistarehun rahtaaminen ulkomailta suomalaiselle riistalle ei ole kovinkaan ekologista. Rehumyyjältä voi tiedustella tuotteen alkuperää.

Ruokinta-automaattien läheisyyteen kannattaa sijoittaa varastointisäiliöt rehulle. Varastointisäiliöinä käy esimerkiksi jäteastiat tai suuret tynnyrit. Lähellä olevista rehusäiliöistä on talvella helpompaa ja nopeampaa siirtää täytettä automaatteihin. Tiheillä peura-alueilla ruokinta toteutetaan kerralla maatalouskoneilla ja suuremmilla rehuerillä.

Huoltokäyntikerrat ruokinta-automaateilla riippuvat monesti peurojen ja kauriiden ruokailuaktiivisuudesta ja talven ankaruudesta. Huoltokäyntikertoihin vaikuttavat myös säänvaihtelut lämpötilojen vaihtuessa plussan ja miinuksen välillä. Lämpötilavaihtelut saattavat tukkia automaatin syöttöaukon. Pääsääntöisesti ruokinta-automaatit tulee huoltaa ja tarkastaa kerran viikossa.

Ruokintapaikkojen avulla pyritään vaikuttamaan sorkkariistan liikkumiseen siten, että riistaeläimet aiheuttaisivat mahdollisimman vähän vahinkoa tuotantoviljelmillä ja metsätalousalueilla. Ruokintapaikoilta riistaeläimet on helpointa metsästää valikoivasti verotussuunnitelmien ja -suositusten mukaisesti.

Teksti; P.O.
Kuvat; P.O.