lauantai 13. toukokuuta 2017

Baschieri & Pellagri DUAL SHOCK 12/76 vesilinnustuspatruuna.

Italialainen Baschieri & Pellagri on Euroopan merkittävimpiä haulikonpatruunoiden valmistajia. B & P on perustettu vuonna 1885 Pohjois-Italian Bolognassa.Yhtiön alkutaipaleella metsästäjä Settimio Baschieri ja kemisti Guido Pellagri ryhtyivät kehittämään parempaa ruutia sen aikaisen mustaruudin tilalle. Tuloksena syntyi savuton Acapnia-ruuti. Baschieri & Pellagrin kehitystyö haulikonpatruunoiden saralla on jatkunut läpi 1900-luvun, aina tähän päivää saakka - kehitystyö jatkuu edelleen.

Sain maahantuojalta esittelyä ja koeammuntaa varten Baschieri & Pellagrin Dual Shock 12/76 haulikonpatruunoita. Dual Shock patruunat julkistettiin muutama vuosi sitten ja Suomeen patruunat saapuivat kuluttajille viime kesänä. Patruunoita myydään kolmella eri 12-kaliiperin latauksella; 32 g, 34 g ja nyt esittelyssä oleva 36 g:n magnum-patruuna. Patruunat on suunniteltu lyijynkorvaaviksi vesilinnustuspatruunoiksi. Patruunoita ei kuitenkaan suositella ammuttaviksi haulikoilla, joista puuttuu Lilja-merkintä (teräshaulikelpoisuus). Dual Shock patruunat käyvät kaikille supistuksille.

B&P DUAL SHOCK 12/76
Haulikon patruunan rakenne koostuu patruunan kannasta, nallista, muovihylsystä, välitulpasta / haulikupista, ruudista (MG2) ja hauleista. Dual Shock poikkeaa muista B & P:n metsästyspatruunoista haulien osalta. Hauliannos koostuu normaalin yhden sijasta kahdesta eri haulikoosta ( nrot 5 ja 3 ). Isompien haulien materiaali on kuparia ja pienempien haulien sinkittyä kuparia. Haulit ovat kokonaisuudessaan hylsyn sisällä olevassa muovisessa haulikupissa. Haulikuppi avautuu ammuttaessa neljään sakaraan.

Tehdas lupaa patruunalle vähemmän haulien epämuodostumia, syvemmän haavakanavan ja vesilinnustuksessa teräkseen verrattuna tiheämpää haulikuviota pidemmille matkoille. Kupari ( 9g/cm3 ) on koostumukseltaan terästä ( 7,85g/cm3 ) pehmeämpi ja raskaampaa, joten teräkseen verrattuna toimintaetäisyys saattaa muutamilla metreillä parantuakin.

Ennen koeammuntaa purin yhden patruunoista ja laskin haulien määrän. Patruuna sisälsi 3,3 mm kuparihauleja 120 kpl ja sinkittyjä 2,9 mm kuparihauleja 112 kpl. Yhteensä hauleja siis 232 kappaletta.

Osa latauskomponenteista

 RADALLA

Haulikonpatruunan toimivuus haulikossa on monen osatekijän summa. Parhaiten käyvän patruunan saa selville testaamalla. Jo pelkän haulikuvion selvittäminen omaan haulikkoon auttaa metsästäjää oikean patruunan löytämisessä.

Luotettavaa materiaalia haulien uppouman selvittämiseksi minulla ei ollut, joten patruunoiden testaaminen jäi ainoastaan lähtönopeuden ja haulikuvion tarkasteluun.

Patruunat ammuin 120 x 120 kokoiseen tauluun 35 metrin matkalta. Ampumaetäisyyden mittasin laseretäisyysmittarilla. Koeammunnan suoritin tuelta ampumalla ja ampumatukena käytin Protektor Modelin ampumatukia. Patruunoiden lähtönopeudet mittasin ProChrono Digital luodinnopeusmittarilla.

Ulkolämpötila oli testin aikana  + 7 astetta. Patruunat koeammuin Winchester SX3 12/89 ja Winchester Select Midnight Field 12/76 haulikoilla. SX3 haulikossa käytin Carlson`s Blindside Long Range vaihtosupistajaa ja Select haulikossa käytin Winchesterin omaa Invector Plus M vaihtosupistajaa. Molempien haulikkojen piippujen pituus on 28". SX3:n tarvikesupistaja jatkaa piippua muutamalla senttimetrillä. Koeammunnan tarkoituksena oli selvittää patruunoiden tasalaatuisuus.

Radalla
Päällekkäispiippuisella Select-haulikolla ammuttaessa patruunoiden lähtönopeuden keskiarvo oli 436 m/s. Itselataavalla SX3:lla ammuttaessa mitattujen lähtönopeuksien keskiarvo oli 442 m/s. Patruunoiden lähtönopeudet olivat molemmilla haulikoilla ammuttaessa tasalaatuisia. Ampumataulusta laskettu (haulimäärät) Select-haulikon kokonaisosumaprosentin keskiarvo oli 53% ja tiheyden keskiarvo 1,6 ja SX3:n keskiarvot olivat 64% ja 1,7. Aukkojen keskiarvo oli Select-haulikossa 7 ja SX3:n aukkojen keskiarvo oli 5.

Osumakeskipisteen ympärille piiretty 75:n ja 37,5 cm:n ympyrät.
YHTEENVETO

Dual Shock-patruunan latauskomponenteista sai laadukkaan vaikutelman ja ammuttujen patruunoiden mitatut lähtönopeudet olivat tasaisia. Ammuttujen patruunoiden haulikupeista ei myöskään löytynyt huomautettavaa. Koeammunnan tulokset saattaisivat olla vielä paremmat jollain muulla ase- ja supistajayhdistelmällä ammuttaessa kuin nyt testattujen haulikkojen ja supistajien osalta saadut tulokset.

Mikäli omaan haulikkoon on vaikeaa löytää sopivaa patruunaa, kannattaa hyvän haulikuvion etsimiseen kokeilla eri supistajavaihtoehtoja. Varsinkin tarvikesupistajilla voi saada aikaan erittäin hyviä haulikuviotuloksia verrattuna asevalmistajan omiin supistusholkkeihin. Tarvikesupistajavalmistajien kesken on kilpailua, joten tuotteiden kehittelyyn ja laatuun todella panostetaan.

Tehtaan mainoksissa 36 gramman Dual Shock-patruuna on tarkoitettu hivenen suuremmalle vesilinnulle kuin saman perheen 32 gramman lataus. Jahtikauden alkua varten voisi Dual Shock-patruunaperhettä kasvattaa 12/76 kaliiperissa myös pienemmillä hauleilla ladattuna. Esimerkiksi 32 gramman latauksissa käytetyillä 2,7 mm ja 3,1 mm hauleilla.

TEHTAAN TUOTETIEDOT

Baschieri & Pellagri DUAL SHOCK 12/76 Magnum

Kaliiperi: 12/76
Lataus: 36 g
Nopeus: 440 m/s
Paine: 830 bar

Tehtaan sivut; Baschieri & Pellagri

Teksti ja valokuvat PO