sunnuntai 16. heinäkuuta 2017

FOB Sweet Copper patruunat ja Carlson`s Ported Cremator.

Ranskalainen FOB-patruunatehdas on toiminut yli 30-vuoden ajan ja kuuluu Nobelsport-konserniin yhdessä ranskalaisen Tunet-patruunatehtaan kanssa. Yritys mainostaa tuotteitaan pääasiassa ranskankielellä.
Sweet Copper ja Carlson`s Ported Cremator
Kyseessä on kuparihauleilla ladattu patruuna. Patruunoiden käyttötarkoitus on vesilinnustuksessa. Yritys mainostaa käyttävänsä patruunoiden valmistuksessa laadukkaita CIP-mitat omaavia latauskomponentteja. Patruunoiden tuotekehittely tehdään yhdessä aseseppien, metsästäjien ja urheiluampujien kanssa. Patruunoiden valmistusprosessi käy läpi tarkan laadunvalvonnan, jossa panostetaan ennen kaikkea turvallisuuteen.

Päätin kokeilla kuinka patruunat toimisivat Winchester SX3-haulikossani Carlson`s Ported Cremator Long Range tarvikesupistajalla. Kokeilin kahta eri kuparihaulipatruunaa. Toinen patruunoista on 12/70 kaliiperissa, jonka haulilataus on 34 grammaa. Haulikoko kyseisessä patruunassa on numero 5 ( 3.0 mm ). Toinen patruunoista on kaliiperissa 12/76, jonka haulilataus on 40 g ja haulikoko numero 4 ( 3.25 mm ). Patruunat on suunniteltu lyijyn korvaaviksi patruunoiksi. Ammuttaessa kyseisiä patruunoita haulikon tulee olla teräshaulikelpoinen.

Carlson`s Choke Tubs on toiminut Yhdysvalloissa supistajien ja asetarvikkeiden valmistajana 25 vuotta. Carlson`s Ported Cremator Long Range tarvikesupistaja on uusimpia Carlsonin supistajia. Cremator-supistaja julkistettiin vuonna 2015. Carlson`s mainostaa käyttävänsä supistajassaan uutta Triple Shot Technology eli TST-tekniikkaa, jossa supistuskartio rakentuu kolmesta vähittäin tiukentuvasta renkaasta. Näin ollen lopullinen supistusaste saavutetaan sulavammin vähentäen mm. hauliparven epämuodostumia, hajahaulien määrää, sekä lyhentää hauliparven pituutta eli pitää haulit paremmin kasassa pitkittäissuunnassa. Supistajan piipun ulkopuolelle jäävän osan reiìtys vähentää aseen nousua ja rekyyliä laukauksen aikana.
Carlson`s Ported Cremator Long Range
Ennen testiä purin molemmat patruunat ja laskin käsin patruunoiden haulimäärän. 12/70 patruunassa oli hauleja yhteensä 253 kappaletta ja 12/76 patruunassa hauleja oli yhteensä 245 kappaletta.

Patruunarasiasta patruunoita tarkastaessa yritin löytää poikkeavuuksia esimerkiksi patruunan stuukkauksen, mahdollisten pintavikojen tai ulkoisten mittojen suhteen. Kummassakin patruunarasiassa on patruunoita yhteensä 25 kappaletta.

Kaliiperin 12/70 patruunoista löysin kaksi patruunaa tarkempaan tarkasteluun. Näissä patruunoissa toisessa näytti stuukkaus tiukemmalta ja toisessa avarammalta verrattuna muihin patruunoihin. Otin nämä patruunat sivuun lähtönopeusvertailua varten.

Kaliiperin 12/76 patruunarasiasta löysin myös kaksi sivuun otettavaa patruunaa. Toisessa patruunoista on patruunan stuukkaus jäänyt hivenen avoimemmaksi verrattuna muihin rasian patruunoihin. Toisesta patruunasta löysin hylsyn kannan ja hylsyn välistä ylimääräistä materiaalia. Päätin ottaa molemmat patruunat koeammuntatestiin nähdäkseni mahdollisia lähtönopeusvaihteluita. Mitään käyttöriskiä ei kyseisissä patruunoissa näkynyt, vain pientä poikkeavuutta muihin rasian patruunoihin verrattuna.

RADALLA

Patruunoiden haulikuviotestin toteutin ampumaradalla tuelta ammuttuna. Ampumaetäisyyden 35 metriä olin mitannut laseretäisyysmittarilla. Patruunat koeammuin 120 x 120 kokoiseen pahvitauluun. Koeammunnan jälkeen etsin taulusta osumakeskipisteen, jonka ympärille piirsin kaksi ympyrää. Ulompi ympyrä taulussa oli halkaisijaltaan 75 cm ja sisempi ympyrä 37,5 cm.

Patruunoiden lähtönopeudet mittasin piipunsuulta Competition Electronicsin ProChrono Digital luodinnopeusmittarilla. Lämpötila koeammuntojen aikana oli +21 astetta.

Koeammunnassa FOB 12/70 patruunoiden osumaprosentin keskiarvoksi tuli 67 ja tiheysluvun keskiarvo 2.1. Aukkojen keskiarvo oli 5. FOB 12/76 magnum-patruunan osumaprosentin keskiarvoksi sain 76 ja tiheysluvun keskiarvoksi 2.6. Aukkojen keskiarvo 7. Lähtönopeuksien keskiarvo 12/70 patruunalla oli 412 m/s. 12/76 magnum-patruunan lähtönopeuden keskiarvo oli 336 m/s.

YHTEENVETO

Luodinnopeusmittarilla mitattaessa molemmat FOB-patruunat osoittautuivat lähtönopeuksiltaan erittäin tasalaatuisiksi. 12/70 patruunoiden lähtönopeus oli suurempi kuin maahantuojan esitteessä ilmoittamat tuotetiedot.

Patruunoiden latauskomponenteista sai laadukkaan vaikutelman. Poikkeavuus stuukkauksessa tai muut poikkeamat patruunassa eivät vaikuttaneet patruunoiden toimivuuteen. Myös haulikupit toimivat ammuttaessa normaalisti. Koeammunnassa FOB-patruunat osoittautuivat laatupatruunoiksi.

Carlson`s Ported Cremator Long Range tarvikesupistajalla sai aikaiseksi todella tiukkoja kuvioita 35 metrin ampumamatkalta. Yhtään aukkoa ei tullut ampumataulun 37,5 cm:n sisäympyrään. Koeammuntatulosten perusteella kyseisellä supistajalla voi ampua pidemmältäkin matkalta.

Ammuin aiemmin Winchesterin Drylok 12/89 patruunoita Carlson`s Blind Side Long Range tarvikesupistajalla. Blind Side-supistajalla ammuttu patruunaesittely löytyy täältä.

Vaikka molemmat supistajat on tarkoitettu pidemmille ampumamatkoille, niin siitä huolimatta eroja löytyy. Tuolloin Blind Side-supistajalla ammuttaessa Drylok-patruunoiden osumaprosentin keskiarvo oli 61 ja tiheysluvun 1.8. Cremator-supistajalla osumaprosentin keskiarvo on 74 ja tiheysluvun 2.6. Koeammunta.net sivulla on yksi Drylok 12/89 koeammuntatulos, joka on ammuttu Cremator-supistajalla.

Osumat ampumataulussa ovat keskipainotteisia, eikä taulun ulommalla kehällä. Mikäli ammuttaessa tulee 35 metrin tai lyhyemmältä matkalta osumaksi napakymppi, saattaa olla, ettei riistasta jää paljoa syötävää lautaselle. Ainakin saa sylkeä hauleja ruokailun lomassa.

Carlson`s Ported Cremator Long Range tarvikesupistaja on nimensä mukaisesti tarkoitettu pidemmille matkoille ja ainakin nyt käytetyssä testihaulikolla osumakuvion tiheysluvut sen myös osoittivat. 35 metrin matkalta ammuttaessa ampumatauluun tuli joka tapauksessa aukkoja taulun ulkokehään. Haulikuvion tulisi olla tasainen ja 75 cm ympyrän sisällä aukkoja mahdollisimman vähän.

TEHTAAN TUOTETIEDOT (Oy Hjorth Ab:n tuotekuvasto)

FOB Sweet Copper 12/70

Kaliiperi: 12/70
Haulikoko: nro 5 (3.0 mm)
Lataus: 34 g
Lähtönopeus: 375 m/s
Made in France

FOB Sweet Copper 12/76

Kaliiperi: 12/76
Haulikoko: 4 (3.25 mm)
Lataus: 40g
Lähtönopeus: 345 m/s
Made in France

CARLSON`S Ported Cremator Long Range

Valmistajan kotisivut


Teksti ja kuvat P.O.