P.O.

Ampuma-aseet, metsästyskoirat ja metsästys ovat kuuluneet elämääni jo lapsesta asti. Metsästäjän geenit olen perinyt äitini puolelta. Riistapoluille minua johdatteli lapsena äitini veljet. Samalla sain opastusta turvalliseen aseen käsittelyyn. Ampuma-aseet, patruunat, ase- ja metsästysvarusteet ovat olleet ammatti ja harrastus 1980- luvun puolivälistä alkaen. Tänä päivänä ampuma-aseet ja niihin liittyvät varusteet ovat minulle harrastus.

Metsästys käsitteenä saattaa olla tavalliselle ihmiselle hyvinkin suppea. Metsästäjät, metsästäjien läheiset ihmiset ja luontoihmiset tietävät, että siihen sisältyy paljon muutakin. Metsästyksen ja riistanhoidon lisäksi metsästäjille on annettu paljon vastuuta. Julkisen vallan tehtävät riistanhoitoyhdistyksissä, virka-avut viranomaisille ja muun muassa nuorille suunnatut koulutukset ovat tehtäviä, joita metsästäjät hoitavat vapaa-ajallaan. Monet metsästysseurat ovat maaseuduilla kyläyhteisön sosiaalinen tukiranka. Metsästäjillä on osittain vastuulla myös tulevaisuuden kannalta luonnon monimuotoisuuden ja varsinkin riistalajien kestävän metsästyksen turvaaminen.

Jokainen hetki luonnossa on erilainen. Pelkästään vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaihtuminen tekee jokaisesta luontohetkestä omanlaisensa. Suomalainen luonto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja erittäin rikas - kaikilla aisteilla mitattuna. Suomalaista luontoa ja sen eläimistöä tulee kunnioittaa ja arvostaa. Puhtaan ja monimuotoisen luonnon eteen kannattaa tehdä töitä - meidän jokaisen.

Blogisivujeni tarkoitus on jakaa tietoa ja kokemuksia metsästäjille ja metsästyksestä kiinnostuneille. Toivottavasti Sinä lukijana löydät sivuiltani jotain hyödyllistä.


Luonnollisesti blogitekstit ja kuvaamani valokuvien ja videoiden tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajalle.

Antoisia lukuhetkiä!

JahtiAse